top of page
Dincer Foto.jpg

Eğitmen

Dinçer KOCALAR (M.A.)
York Üniversitesi, Kanada

Duygu-odaklı terapi Dr. Leslie Greenberg’in geliştirdiği bilimsel kanıta dayalı hümanistik ve yaşantısal bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın merkezinde yer alan duygularla derinlemesine çalışma şekli; farklı ekollerde çalışan tüm terapistlerin kendi çalışmalarında yararlanabilecekleri önemli bilgi ve becerileri kapsar. Eğitim; duyguların işlevleri, temel/tali duyguların ve işlevsel /işlevsel olmayan duyguların ayrımı, süreç-odaklı değerlendirme, terapötik müdahaleyi belirleyen etkenler, duygularla doğrudan çalışma yöntemleri ve bunların etkilerine dair teorik bilgi paylaşımının yanı sıra uygulamalı çalışmaları içerir. Uygulamalarda duygusal farkındalık gelişimi, duyguların dışa vurumu, duygusal düzenleme, duygusal deneyimlerin anlamlandırılması ve çözümlenmesi, çift sandalye ve boş sandalye tekniği vb. sağaltım süreçlerine odaklanılacaktır. Çalışmada gerçek terapi seanslarının video kayıtlarından da örnek olarak yararlanılacaktır.

Yer: Fabula Psikoloji
Tarih ve saat: Koronavirüs önlemleri sebebiyle ertelenmiştir.
                      Yeni tarih ileriki zamanlarda açıklanacaktır.
Detaylı bilgi ve kayıt için: 
info@fabulapsikoloji.com
0542 383 19 56 - 0216 350 57 76

Psikoterapide Duygularla Çalışmak

Duyguların Dönüştürücü Gücü (1. Modül)

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ SEBEBİYLE ERTELENMİŞTİR.

YENİ TARİH İLERİKİ ZAMANLARDA AÇIKLANACAKTIR.

bottom of page