top of page
Müge Gülen Yıldız.jpeg

Müge Gülen Yıldız

Klinik Psikolog, Psikoterapist
Koç Üniversitesi, Psikoloji ve Sosyoloji Bölümü
Bahçeşehir Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

2016 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden çift anadal programı ile mezun

olmuştur. Lisans eğitimi sonrasında bir yıl süreyle Koruncuk Vakfı’nda yürütülen bir projede gönüllü

psikolog olarak çalışmış, psiko-sosyal tanı ve ölçme ve grup bazlı terapi çalışmalarında yer almıştır.

Klinik psikoloji alanındaki uzmanlık eğitimini 2017-2019 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik

Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda tamamlamıştır. Klinik stajını Lape Hastanesi’nde yapmıştır.

Yüksek lisans tezinde psikotik benzeri yaşantıların çeşitli değişkenler ile ilişkisi üzerine çalışmıştır. Tez

çalışması KDTD 4.Ulusal Kongresi’nde sunulmuş, en başarılı araştırma ödülünü almıştır. 2018-2020

yılları arasında araştırma asistanlığı yapmıştır.

2019 yılında Dr. Alp Karaosmaoğlu tarafından verilen Uluslararası Şema Terapi Enstitüsü (ISST) onaylı

Şema Terapi eğitimini tamamlamıştır. 2021 yılında Uzm.Psk. Esra Ersayan tarafından verilen Şema

Mod Çalışmalarında Yaşantısal Tekniklerin Kullanımı adlı çalıştayı tamamlamıştır. Varoluşçu Akademi

tarafından verilen iki yıl süreli Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi sonrasında özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde terapi uygulamalarını

sürdürmüştür. Ardından 2020-2022 yılları arasında LEAP Çalışan Destek Programı’nda klinik psikolog

olarak çalışmış, kurumsal çalışanlara ve yakınlarına bireysel psikoterapi hizmeti vermiş, krize

müdahale ekibinde aktif yer almıştır.

bottom of page