top of page
pınarşakiroğlufoto.jpg

Pınar Şakiroğlu Yılmaz

Klinik Psikolog, Psikoterapist
Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Okan Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Pınar Şakiroğlu Yılmaz, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirmesinin ardından 2008 yılında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi yaklaşımları üzerine eğitim ve süpervizyonlar almıştır. Klinik stajlarını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniğini, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Yetişkin Polikliniği  ve Yatılı Servisi’nde tamamlamıştır.

2009 yılında Geştalt Terapi Derneği (www.gestalt.org.tr) tarafından verilen 4 yıl süren, Varoluşsal, Hümanistik bir bakış açısına, yaşantısal teknikler açısından ise büyük zenginliğe sahip olan Geştalt Terapi eğitiminin kuramsal ve uygulamalı kısımlarını tamamlamıştır. Ayrıca eğitim sürecinin gerektirdiği bireysel ve yaşantısal grup terapilerine katılmıştır. 2018’den bu yana Geştalt Terapi Eğitimlerinde Prof.Dr. Ceylan Daş’ın asistanlığını yapmaktadır. 

Meslek hayatına yüksek lisansı sırasında, Neosante Sigara Bırakma Merkezi’nde başlamıştır. Bu merkezde sigarayı bırakmak isteyen danışanlanların psikolojik durum değerlendirmelerini yapmış;  sigarayı bırakmaya karar verme, bırakma, idame ve relaps önleme aşamalarında danışanlara destek sağlamıştır. 2008-2009 yılları arasında Avita Çalışan Destek Hizmetleri çatısı altında anlaşmalı kurumların çalışanlarına psikolojik destek vermiş; psikolojik durum değerlendirmeleri yaparak danışanların ihtiyaçlarına uygun yönlendirmeleri yapmış, ek olarak çeşitli konularda eğitim ve seminerler düzenlemiştir.

2009-2010 yılları arasında Okan Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Eğitim Birimi’nde üniversite öğrencileri ile bireysel psikoterapi çalışmaları gerçekleştirmiştir. 2010-2017 yılları arasında ise Amerikan Hastanesi bünyesine bağlı olarak Koç Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi’nde lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile bireysel terapi ve grup çalışmalarını sürdürmüştür. 2008’den bu yana belirli aralıklarla özel merkezlerde yetişkinlerle bireysel çalışmalarına devam etmiş ve çeşitli kurumlarda seminerler vermiştir.

 

Şu anda Fabula Psikoloji’de ağırlıklı olarak Geştalt terapi yaklaşımı çerçevesinde yetişkinlerle bireysel çalışmalarını sürdürmektedir. 

bottom of page